ПЛАН ПРИЕМА НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА на 2022-2023 гг.