Особые права при приеме на обучение

Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета